پرشنگ در لغت پارسي به معني قطرات آب پاشيده شده است . اين كلمه بيشتر به عنوان نامي براي دختران كرد استفاده مي شود . البته همين لغت با فتح شين هم نامي است كردي و واژه اي پارسي به معناي پرتو خورشيد .

وبسايت پرشنگ يك مرجع و منبع پارسي زبان در حوزه رايحه و عطر است كه علاوه بر گردآوري مجموعه اي از اطلاعات عطرها و ارائه مقالات مرتبط و تخصصي به فروش آنلاين عطر مي پردازد .